ekspertyzy i opinie techniczne

Przygotowujemy profesjonalne opracowania naukowo-techniczne (opinie, orzeczenia, oceny, ekspertyzy) dotyczące projektowanych i istniejących budynków w zakresie budowlanym, sanitarnym oraz elektrycznym. Wykonujemy kompleksowe jedno bądź wieloetapowe oceny stanu technicznego budynków lub ich konkretnych elementów.
Z nami rozwiążesz problemy i wątpliwości oszczędzając przy tym wiele czasu, nerwów i pieniędzy.

01

Krok po kroku

 • Wywiad telefoniczny – w trakcie szczegółowego wywiadu telefonicznego bezpłatnie konsultujemy z Państwem problematykę i personalizujemy usługę (przedmiot, cel, zakres).
 • Analiza dokumentacji technicznej – jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu dokumentacji technicznej to w pierwszej kolejności przeprowadzamy jej szczegółowy przegląd
 • Wizja lokalna – podczas wizji lokalnej oceniamy stan techniczny budynku:
  • Analiza warunków użytkowania
  • Inwentaryzacja i diagnostyka techniczna budynku lub konkretnego elementu konstrukcyjnego
  • Badania in situ
  • Badania laboratoryjne (w razie potrzeby)
  • Konsultacja wraz z wydaniem zaleceń dotyczących napraw, wzmocnień i koniecznych modernizacji
 • Opracowanie wniosków – sporządzenie dokumentu w zależności od wybranego wariantu przez uprawnioną do tego osobę posiadającą wieloletnie doświadczenie i wiedzę niezbędną do wykonywania opinii technicznych i ekspertyz

03

podstaw prawna

 • Rozporządzenia Ministrów oraz Parlamentu Europejskiego i Rady UE
 • Normy Polskie i Europejskie
 • Prawo Budowlane
 • Wytyczne Instytutu Techniki Budowalnej
 • Literatura naukowa i badawcza

03

Kto korzysta z naszych usług?

 • Klienci indywidualni
 • Firmy
 • Korporacje
 • Wspólnoty
 • Spółdzielnie
 • Zarządcy

04

obszar działania