INWENTARYZACJE BUDYNKÓW, KONSULTACJE TECHNICZNE

Wykonujemy szczegółowe diagnostyki i oceny stanu technicznego budynków użytkowanych lub będących w trakcie budowy. Dzięki nam ocenicie Państwo jakie prace remontowe konieczne są do dalszego bezpiecznego użytkowania, które elementy budynku mogą przysporzyć Państwu kłopotów i nieprzewidzianych kosztów, dzięki jakim pracom mogą Państwo w przyszłości zaoszczędzić swoje pieniądze. Na te i wiele innych pytań jakie stawiane są przed zakupem bądź remontem, chętnie odpowiemy podczas wizji lokalnej, a jej wyniki przedstawimy w profesjonalnym opracowaniu zawierającym zdjęcia, zalecenia i wnioski.

01

Krok po kroku

 • Wywiad telefoniczny – w trakcie szczegółowego wywiadu telefonicznego bezpłatnie konsultujemy z Państwem problematykę i personalizujemy usługę (przedmiot, cel, zakres).
 • Analiza dokumentacji technicznej – jeżeli jesteście Państwo w posiadaniu dokumentacji technicznej to w pierwszej kolejności przeprowadzamy jej szczegółowy przegląd
 • Wizja lokalna – podczas wizji lokalnej oceniamy stan techniczny budynku:
  • Analiza warunków użytkowania
  • Inwentaryzacja i diagnostyka techniczna budynku lub konkretnego elementu konstrukcyjnego poparta badaniami in situ
  • Konsultacja wraz z wydaniem zaleceń dotyczących napraw, wzmocnień i koniecznych modernizacji
 • Opracowanie wniosków – sporządzenie opracowania w zależności od wybranego wariantu

02

co sprawdzamy?

 • Sprawdzenie zgodności wykonanych prac z projektem i załącznikiem do Umowy dotyczącym stanu deweloperskiego
 • Badanie termowizyjne wykonane profesjonalną kamerą marki FLIR o wysokiej rozdzielczości (320×240):
  • sprawdzenie mostków termicznych (stolarki okiennej, przegród zewnętrznych, połączenia balkonu) – badanie możliwe przy uzyskaniu odpowiednich warunków atmosferycznych
  • sprawdzenie zawilgoceń (punkt rosy, zagrzybienie), przecieków – badanie możliwe w każdych warunkach
  • sprawdzenie odpowietrzenia grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego rozkładu instalacji grzewczej – badanie możliwe w każdych warunkach
 • Sprawdzenie jakości wykonanych prac konstrukcyjnych i wykończeniowych:
  • Zarysowania ścian i stropów – sprawdzenie zarysowań konstrukcyjnych wraz z określeniem charakteru rys oraz ich genezy
  • Przecieki, zawilgocenia, zagrzybienia – sprawdzamy punkt rosy, punkt zagrzybienia, wilgotność elementów budynku. Określamy powód ich powstania oraz zalecenia co do usunięcia.
  • Elewacja – poprawność wykonania w zależności od rodzaju elewacji (ETICS, wentylowana, okładziny, drewniana itd.), badanie mostków termicznych (przy odpowiednich warunkach)
  • Dach – sprawdzenie stanu poszycia dachowego, obróbki blacharskie i uszczelniania, orynnowanie, konstrukcja (o ile jest dostęp)
  • Termomodernizacja budynku – sprawdzenie mostków termicznych oraz dobór odpowiedniej technologii celem ograniczenia strat ciepła w budynku
  • Zagospodarowanie – sprawdzenie jakości wykonania dojść i podjazdów, ogrodzeń, elementów małej architektury oraz potencjalnych uciążliwości
  • Posadzki – sprawdzenie geometrii (płaszczyzn, poziomów), poprawności szczelin (dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych) oraz innych błędów towarzyszącym elementom podłogowym.
  • Przegrody – sprawdzenie geometrii ścian (odchyłek pionowości, płaszczyzn i kątów wszystkich ścian), tynków (odchylenia płaszczyzn i krawędzi od pionów i poziomów, sprawdzenie kątów prostych) oraz innych błędów towarzyszących wykonywaniu przegród pionowych (np. zarysowania, ubytki, zawilgocenia)
  • Przegląd stolarki drzwiowej – sprawdzenie prawidłowości montażu, regulacji, kompletności wyposażenia, zniszczeń i innych
  • Przegląd stolarki okiennej, parapetów, obróbek blacharskich – sprawdzenie montażu, regulacji, szczelność, funkcji, wad fabrycznych, zniszczeń i innych
  • Sprawdzenie poprawności lokalizacji instalacji: elektrycznej (gniazdka, włączniki, punkty oświetleniowe, rozdzielnica elektryczna i multimedialna), wodno-kanalizacyjnej (podejścia pod biały montaż), wentylacyjnej (wyposażenie, pomiar wydajności) i c.o.(poprawność montażu grzejników i ich odpowietrzenie)
  • Sprawdzenie przynależnych części: balkony, tarasy, ogródki, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, piwnice itd.
  • Sprawdzenie nieruchomości pod kątem innych nie wymienionych powyżej błędów wykonawczych w zależności od technologii wykonania
 •  Sprawdzenie jakości instalacji elektrycznych i słaboprądowych:
  • wykonanie pomiarów impedancji pętli zwarcia na obwodach gniazdowych wraz z wystawieniem protokołów
  • wykonanie pomiarów zabezpieczeń różnicowo-prądowych wraz z wystawieniem protokołów
  • wizualne sprawdzenie instalacji wraz z tablicą rozdzielczą + termowizja (sprawdzenie poluzowanych styków w szafkach rozdzielczych sprawdzenie bezpieczników i styczników)
  • sprawdzenie poprawności doboru przekrojów przewodów względem zabezpieczenia
  • sprawdzenie poprawności podłączenia gniazd (sprawdzenie za pomocą miernika poprawności strony podłączonych przewodów L ,N i PE )
  • sprawdzenie ciągłości przewodów (sprawdzenie wynika podczas pomiarów)
  • możliwość wystawienia protokołów pomiarowych
 •  Sprawdzenie jakości instalacji sanitarnych:
  • sprawdzenie instalacji wentylacji/rekuperacji pod kątem wydatków powietrza instalacji zgodnie z PW / normami (poza zakresem regulacja instalacji), weryfikacja poprawności wykonanej instalacji
  • sprawdzenie instalacje centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej + badanie termowizyjne rozkłady instalacji
  • sprawdzenie wizualne elementów instalacji kanalizacyjnej
  • sprawdzenie przejścia przyłączy instalacyjnych przez ściany
  • poza zakresem przeglądy urządzeń (w zakresie weryfikacja poprawności działania instalacji – w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości konieczne sprawdzanie urządzeń przez autoryzowane serwisy Producentów).