odbiory techniczne nieruchomości

Przeprowadzamy kompleksowe odbiory techniczne budynków mieszkalnych i niemieszkalnych. Najczęściej przedmiotami naszych weryfikacji są: apartamenty, lofty, mieszkania, budynki mieszkalne (jednorodzinne, bliźniacze, szeregowe), budynki zamieszkania zbiorowego, hotele, budynki biurowe oraz handlowo-usługowe.

01

co obejmuje odbiór?

 • Analiza dokumentacji projektowej, standardu deweloperskiego oraz porównanie z stanem rzeczywistym
 • Szczegółowy odbiór nieruchomości przez kadrę inżynierską z wieloletnim doświadczeniem budowlanym, posiadającą stosowne uprawnienia konstrukcyjno-budowlane bez ograniczeń
 • W zależności od wybranego wariantu pomoc lub sporządzenie protokołu odbiorowego z wykazaniem usterek do usunięcia przez dewelopera

02

szczegółowy zakres usługi

 • Sprawdzenie zgodności wykonanych prac z projektem i załącznikiem do Umowy dotyczącym stanu deweloperskiego (w tym sprawdzenie zgodności wymiarów pomieszczeń z projektem)
 • Badanie termowizyjne wykonane profesjonalną kamerą marki FLIR o wysokiej rozdzielczości (320×240):
  • sprawdzenie mostków termicznych (stolarki okiennej, przegród zewnętrznych, połączenia balkonu) – badanie możliwe przy uzyskaniu odpowiednich warunków atmosferycznych
  • sprawdzenie zawilgoceń (punkt rosy, zagrzybienie), przecieków – badanie możliwe w każdych warunkach
  • sprawdzenie odpowietrzenia grzejników oraz w przypadku ogrzewania podłogowego rozkładu instalacji grzewczej – badanie możliwe w każdych warunkach
 • Sprawdzenie jakości wykonanych prac konstrukcyjnych i wykończeniowych:
  • Posadzki – sprawdzenie geometrii (płaszczyzn, poziomów), poprawności szczelin (dylatacyjnych, izolacyjnych i przeciwskurczowych) oraz innych błędów towarzyszącym elementom podłogowym.
  • Przegrody – sprawdzenie geometrii ścian (odchyłek pionowości, płaszczyzn i kątów wszystkich ścian), tynków (odchylenia płaszczyzn i krawędzi od pionów i poziomów, sprawdzenie kątów prostych) oraz innych błędów towarzyszących wykonywaniu przegród pionowych (np. zarysowania, ubytki, zawilgocenia)
  • Przegląd stolarki drzwiowej – sprawdzenie prawidłowości montażu, regulacji, kompletności wyposażenia, zniszczeń i innych
  • Przegląd stolarki okiennej, parapetów, obróbek blacharskich – sprawdzenie montażu, regulacji, szczelność, funkcji, wad fabrycznych, zniszczeń i innych
  • Sprawdzenie poprawności lokalizacji instalacji: elektrycznej (gniazdka, włączniki, punkty oświetleniowe, rozdzielnica elektryczna i multimedialna), wodno-kanalizacyjnej (podejścia pod biały montaż), wentylacyjnej (wyposażenie, pomiar wydajności) i c.o.(poprawność montażu grzejników i ich odpowietrzenie)
  • Sprawdzenie przynależnych części: balkony, tarasy, ogródki, miejsca postojowe, komórki lokatorskie, piwnice itd.
  • Sprawdzenie nieruchomości pod kątem innych nie wymienionych powyżej błędów wykonawczych w zależności od technologii wykonania
  • Elewacja – poprawność wykonania w zależności od rodzaju elewacji (ETICS, wentylowana, okładziny, drewniana itd.), badanie mostków termicznych (przy odpowiednich warunkach)
  • Dach – sprawdzenie stanu poszycia dachowego, obróbki blacharskie i uszczelniania, orynnowanie, konstrukcja (o ile jest dostęp)
  • Zagospodarowanie – sprawdzenie jakości wykonania dojść i podjazdów, ogrodzeń, elementów małej architektury oraz potencjalnych uciążliwości

03

odbiór przeprowadzamy na podstawie

 • Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych wydanych przez Instytut Techniki Budowalnej
 • Norm Polski i Europejskich
 • Wieloletniego doświadczenia w budownictwie mieszkaniowym i biurowym

04

Sprzęt odbiorowy to profesjonalne i najwyższej klasy przyrządy pomiarowe

 • Kamera termowizyjna, laser krzyżowy, dalmierz, miernik wilgotności, poziomica, kątownica, szczelinomierz, anemometr, termodetektor itd.